Privātuma politika

1. Interneta vietnē klimatasistemas.lv tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik lietderīga vietne ir lietotājam, un kā to uzlabot.

2. Administrators, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA HVAC PRO.

3. Administratora adrese: Gaujas iela 13-24, Valmiera, LV-4201,
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 257 666 77.

4. Administrators regulāri pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas pārlūkprogrammas un ierīces viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

5. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Administratora tiesiskā interese nodrošināt Vietnes integritāti un tehnisku pieejamību.

6. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai piemērotu un atlasītu apmeklētājam piedāvājamās reklāmas un informāciju, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, individuāli piemērotu un ērtu.

7. Vietne izmanto sīkdatnes, lai ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli, vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju . Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi lietotāju mijiedarbībai ar Vietni un Vietnes datu plūsmai. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Administratora leģitīmā interese nodrošināt Vietnes integritāti, funkcionalitāti un pieejamību

8. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Administratora darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

9. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
10. Administrators apliecina, ka statistikas informācija un sīkdatnes tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

11. Administrators patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar jaunākajiem noteikumiem.